STANDARD ( 01 giường đơn)

Liên hệ

DOUBLE (01 giường đôi lớn)

0 ₫/ Đêm

DELUXE SEA ( 02 giường đôi hướng biển)

Liên hệ

FAMILY (Phòng gia đình)

Liên hệ

DELUXE (02 giường)

Liên hệ

SUPERIOR ( 02 GIƯỜNG ĐƠN )

Liên hệ

Gọi cho Khách sạn

002562 478 479